máy sục khí tạo sóng

Model Đện áp Oxy hoà tan Oxy cung cấp tối đa Công suất
YCS-0.75 380V-50HZ 1-1.2 kg/h 2660m2-6600 m2  750 W
YCS- 1.5 380V-50HZ 1.2-1.6kg/h 3996 m2 – 7992m2 1500 W

Tải cataloge tại đây