Máy khấy sóng sục khí

Bảng thông số Máy khuấy sóng sục khí :

Model YCS-1.5
Lưu lượng khí oxi hòa tan 1.2-1.6 kg/h
Diện tích phù hợp 3699 m²-7992 m²
Giá liên hệ 0332.899.599