Đài phun sục khí

Bảng thông số đài phun sục khí :

model  NFBD2.24-60
công suất 1.5 kw
độ tỏa nước cao 7 m
 lưu lượng nước 40m³/h
 hòa tan oxi 1 kg/h